Интернет-библиотека NemaloKnig.com: читай-качай!

Vance Jack - книги автора

Творчество автора (Vance Jack) представлено в следующих жанрах: Фантастика, Научная Фантастика, Фэнтези, Старинное, Старинная литература
Творчество автора (Vance Jack) представлено в следующих сериях книг: Big Planet, The Cadwal Chronicles, , Terra Morente

 Название
 Серия
 Жанр
Big Planet

Big Planet is a fantastic world populated by an odd assortment of splinter societies, where beauty and evil dwell in uneasy proximity. The tyrant Charley Lysidder- self-styled "Bajarnum of Beaujolais"- seeks to rule the planet, and Claude Glystra leads a commission from Earth to investigate. But Glystra's ship is sabotaged in orbit, and crashes to the surface far from safety; Glystra must trek 40,000 miles across the vast planet to Earth Enclave, if he is to succeed- or even survive...


Серия: Big Planet
 
Die Mondmotte

Die Mondmotte ist eine der ungewöhnlichsten SF Geschichten… Der Konsulat-Vertreter Edward Thissel kommt auf den Planeten Sirene. Es sieht wie ein leichter Job aus, obwohl Edward etwas beunruhigt ist, wie schnell sein Vorgänger den Posten verloren hat. Langsam arbeitet er sich in die Kultur von Sirene ein, kommt dabei aber nur langsam vorwärts. Um mit seinen Mitmenschen kommunizieren zu können, bedarf es der Beherrschung einer Reihe von komplizierten Musikinstrumenten. Erschwerend kommt hinzu, dass es kein Geld als Zahlungsmittel gibt sondern dass alles über ein System von Ehre, Prestige und Gefälligkeiten läuft.

Alles könnte so schön sein, wenn nicht ausgerechnet jetzt einer der gefährlichsten Verbrecher der Galaxis nach Sirene flüchten würde. Der Auftrag an Edward ist klar: verhaften! Doch damit ist er hoffnungslos überfordert. Schon der Versuch, rechtzeitig bei der Ankunft des Schiffes am Hafen zu sein scheitert. Ohne ausreichende Integration auf Sirene kann er auf keine Hilfe hoffen, und mehr schlecht als recht versucht er, sein Ziel zu erreichen...

Was die Geschichte so besonders macht, ist die ungewöhnliche, reichlich anarchische Welt Sirene. Als Leser fibert man mit Edward mit und überlegt, ob man an seiner Stelle bessere Chancen haben würde. Es stehen einfach zu viele Fettnäpfchen bereit und die Strafe (Tod!) kann sehr drastisch ausfallen. Der Detektivteil verleiht dem Ganzen zusätzlich Würze und das nötige Tempo…

Серия:
 
Ecce and Old Earth

The planet Cadwal has an ecosystem unique in the human-explored galaxy; a thousand years past it was set aside as a natural preserve, protected by law and covenant against colonization and exploitation.


But now the elite Conservator culture that has developed on Cadwal is facing a conspiracy of humans and aliens to open the planet, and its rich resources, to full commercial use. Glawen Clattuc, scion of one of the scientific houses of Cadwal, must discover who exactly is behind all the sabotage, and bring them to interplanetary justice.


But Glawen soon discovers that he is investigating his own family — there are ancient crimes to be discovered, as well as the key that will resolve the crisis that threatens Cadwal and its way of life.

Серия: The Cadwal Chronicles
 
I racconti inediti

L’antologia di Jack Vance presenta al lettore i seguenti racconti di fantascienza: «ICABEM», «La selezione», «Il sifone plagiano», «Il fato del Phalid», «Il Tempio di Han», «Il figlio dell’albero» ed «I signori di Maxus».


Серия:
 
I signori dei draghi

Anche pubblicato come “Uomini e draghi”, “I padroni dei draghi”, “Il Signore dei draghi”.

Серия:
 
Il Faleno lunare

Vance riesce a dispiegare tutto il proprio talento anche nello spazio di un racconto. Perfetto esempio Il Faleno lunare («The Moon Moth», 1961) emblematica avventura di un maldestro inviato terrestre su un mondo nel quale è la maschera — stavolta in senso letterale — che si porta sul viso a esprimere e conferire lo status sociale, aristocratico per le più eleganti e sfarzose, misero per le più semplici e povere, e dove quindi girare a volto scoperto desta più scandalo di qualsiasi nudità L’uomo, intrappolato in un intrigo science-mistery, scoprirà sulla propria pelle quanto il potere di queste maschere, cioè del ruolo sociale che rappresentano, sia sottilmente in grado di plasmare l’identità di colui che le porta, e persino i disegni del suo fato. Un’allegoria che ha poco da invidiare a Pirandello…

Серия:
 
Le case di Iszm

Che cosa darebbero gli architetti, gli urbanisti, i pianificatori, gli uomini politici per avere una delle case che si seminano, che nascono e crescono come una pianta qualsiasi? E chi avesse in esclusione i semi di una simile pianta, quale gigantesca speculazione edilizia potrebbe organizzare? Su questo tema così attuale per noi, Jack Vance ha costruito un piacevole e movimentato romanzo, in cui le straordinarie case di Iszm sono oggetto di una guerra segreta fra i desperados di mezza galassia.

Серия:
 
Mjesečev moljac

Simbolični dodaci koji se koriste radi proširivanja svih vidova ljudske ličnosti su naravno brojni. Odjeća sačinjava najvažniju vrst tih simbola i ponekad je zabavno promatrati, neprimjetno po mogućnosti, odjevne predmete nasumce sakupljene grupe ljudi.

Zamislite da je svaki od tih predmeta izabran s primjernom brigom i isključivom željom da izazove neki točno određen efekt.

Usprkos simboličnoj snazi odjeće, muškarce i žene se u principu ocjenjuje prema okolnostima koje je mnogo teže kontrolirati: držanju, naglasku, boji glasa, obliku i boji njihova tijela, i što je najvažnije po izrazu lica. Glas se, naime, može modulirati, dijetom i treningom dovesti tijelo u društveno prihvatljive oblike (bar teoretski). Međutim što se može učiniti s licem?

Nevjerojatan napor je uložen u tom smjeru. Podbraci se podižu, obrve čupaju ili dodaju, nosovi krate, frču ili ravnaju. Kosu se muči da zauzme jedan od tisuća položaja: ona se kovrča, tapira, moči, suši, vješa na ovaj ili onaj način, a sve da se uobliči slika koja je u skladu s modom. Međutim bez obzira na sve napore, sve te prijetvorbe su prozirne; lažiranje prirode uvijek popušta pred kritičnim okom. Bez obzira na naše sklonosti, da li nam se sviđaju naša lica ili ne, prisiljeni smo živjeti s njima i prihvaćati sve pohvale, ukore ili poruge koje i nehotice izazivamo svojim licem.

To se, naravno, ne odnosi na ovaj neshvatljiv i bistar narod s planeta Sirene, čiji se neortodoksni društveni običaji razmatraju na sljedećim stranicama.

Серия:
 
Měsíční můra

Symbolické atributy, které podtrhují osobnost člověka, jsou samozřejmě velmi početné. Oděv představuje velmi významnou kategorii těchto symbolů, a když se někdy lidé sejdou, bývá docela zábavné studovat (nenápadně, samozřejmě), jak jsou oblečeni, a zjišťovat, do jaké míry volili tu kterou součást ošacení se záměrem dosáhnout určitého specifického účinu. Přes symbolický význam oblečení se však muži i ženy posuzují z valné části především podle znaků, které se definují mnohem obtížněji — držení těla, přízvuku, zabarvení hlasu, tvaru a barvy těla, a především tváře. Hlas může být modulován, dieta a cvičení dokáží, alespoň teoreticky, zformovat tělo do společensky přijatelných kontur. Co lze provést s obličejem? V tomto směru bylo už vynaloženo enormní úsilí. Tvar čelistí se dá upravit, obočí přidělat nebo odstranit, nos zkrátit, ztupit, narovnat. Vlasy můžeme tvarovat do tisíců různých podob — lze je vyfoukávat, nakrucovat, zvlhčovat, vysušovat či jinak modelovat, jak je komu libo, vždy s cílem dosáhnout módního účinu. Seberafinovanější kamufláž bývá ovšem průhledná a neodolá kritickému oku. Ať podléháme jakýmkoli sklonům, ať se nám naše obličeje líbí, nebo ne, jsme nuceni s nimi žít a chtě nechtě přijímat výhody, omezení i posměšky, které nám přinášejí. Ovšem kromě rafinovaných a inteligentních obyvatel světa zvaného Siréna, o jejichž neortodoxních společenských zvycích se pojednává na následujících stránkách.

Серия:
 
Slaves of The Klau

Slaves of The Klau by Jack Vance is a short but very intense novel. A lowly, though rebellious human servant to an advanced alien is seized and taken into the most desperate slavery under utterly ruthless masters. His initial attempts at escape turn into an ongoing journey of personal development as his mental strength and power grow to enable him to take command of increasingly complex and hazardous situations.

The story is completely believable and consistent, as the hero fights to overcome setback after setback. It is wonderfully woven between the different personalities of a number of alien races, a highly technological future, and intergalactic war. Very clever ideas, very visual, delightfully written. This is a timeless piece. It has been on my bookshelf for nearly thirty years and has been read many times.

Серия:
 
The Asutra

Far to the south of the swampy middle region and beyond the ken of most of the people of Shant, lay Caraz, the wild continent, peopled by exiles, nomads and slave traders.

Серия:
 
The Five Gold Bands

When earthlings discover that the galaxy is teeming with advanced societies with the secrets of interstellar travel, one of them steals the technology, triggering a massive manhunt across the stars.

HIDE-AND-GO-SEEK AMONG THE PLANETS

Five bracelets of solid gold-five clues that began an interstellar treasure hunt. And as the luck of the Irish would have it, Paddy Blackthorn found himself the chief hunter-and the chief hunted.

He had only the cryptic messages imprinted in the five armbands so involuntarily left him by the five planetary rulers. He had also the help of a little, black-haired Earther girl to figure out their secrets.

But it was no children's game they were playing. Old Mother Earth, now abandoned by her spawn, foundered on the verge of extinction. Only the treasure Paddy sought would suffice to rescue the home planet-and incidentally to rule the rest of the cosmos.

Серия:
 
The Houses of Iszm

The inhabitants of a planet Iszm, a species known as the Iszic, have evolved the native giant trees into living homes, with all needs and various luxuries supplied by the trees’ own natural growth. The Iszic maintain a jealously guarded monopoly, exporting only enough trees to keep prices high and make a great profit. Ailie Farr, a human botanist, goes to Iszm (like many others before him, of many species) to steal a female tree, which might allow the propagation of the species off world and break the monopoly.

Серия:
 
The Languages of Pao

The Panarch of Pao is dead and Beran Panasper, his young son and heir, must flee the planet to live and avenge his father's death. It is at the secret fortress on the planet Breakness that Beran discovers the dreaded truth behind the assassination of his father—and much more. The people of Pao are a docile lot, content to live in harmony with the rest of the cosmos, but the scientists at Breakness seek to alter the psychology of the Paonese for their own purpose—and Beran holds the key to their audacious plan. Beran will return to Pao, transforming his home world beyond his teacher's wildest dreams. But though he has been fashioned into a man of Breakness, Beran's heart is of Pao. And he brings to his world the seeds of change that will save Pao… or destroy it.

Серия:
 
Мјесечев мољац

Симболични додаци који се користе ради проширивања свих видова људске личности су наравно бројни. Одјећа сачињава најважнију врст тих симбола и понекад је забавно проматрати, непримјетно по могућности, одјевне предмете насумце сакупљене групе људи.

Замислите да је сваки од тих предмета изабран с примјерном бригом и искључивом жељом да изазове неки точно одређен ефект.

Успркос симболичној снази одјеће, мушкарце и жене се у принципу оцјењује према околностима које је много теже контролирати: држању, нагласку, боји гласа, облику и боји њихова тијела, и што је најважније по изразу лица. Глас се, наиме, може модулирати, дијетом и тренингом довести тијело у друштвено прихватљиве облике (бар теоретски). Међутим што се може учинити с лицем?

Невјеројатан напор је уложен у том смјеру. Подбраци се подижу, обрве чупају или додају, носови крате, фрчу или равнају. Косу се мучи да заузме један од тисућа положаја: она се коврча, тапира, мочи, суши, вјеша на овај или онај начин, а све да се уобличи слика која је у складу с модом. Међутим без обзира на све напоре, све те пријетворбе су прозирне; лажирање природе увијек попушта пред критичним оком. Без обзира на наше склоности, да ли нам се свиђају наша лица или не, присиљени смо живјети с њима и прихваћати све похвале, укоре или поруге које и нехотице изазивамо својим лицем.

То се, наравно, не односи на овај несхватљив и бистар народ с планета Сирене, чији се неортодоксни друштвени обичаји разматрају на сљедећим страницама.

Серия:
 
Повелители драконов (The Dragon Masters)

«Повелители драконов» Вэнса – это, скорее, не НФ, а одна из первых ласточек зарождающегося стиля science fantasy. Научная фэнтези. Читатель переносится на далекую планету, где генетики ухитрились вывести расу драконов...

http://mars-x.ru/awards/hugo/award53-78.shtml

Серия:
 

Схожие по жанру новинки месяца

 •  Жмурки с любовью
   Герр Ольга
   Фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Исторические любовные романы, Любовно-фантастические романы, Попаданцы

  Спасаясь от пожизненного заключения Линелла вынуждена пойти на сделку - свобода в обмен на замужество. Теперь она жена босса магической мафии - таинственного мистера Никто. Но вот беда: она понятия не имеет, как выглядит ее муж. Во время свадебного обряда ей завязывают глаза, а первая брачная ночь проходит в полной темноте. Как будто этого мало, ей угрожает маг-полиция и требует сдать мужа. Но как найти человека, о котором наверняка знаешь только одно - у его поцелуя мятный привкус. Целовать всех подозреваемых? Но хуже всего то, что чем больше Линелла узнает мужа, тем меньше хочет развода.

 •  Академия запретной магии
   Минаева Анна
   Фантастика, Фэнтези

  Всю свою жизнь я мечтала обладать магией. Стать одной из чародеек, которые не так давно перестали быть вне закона. Кто же мог подумать, что эти мечты исполнятся? И теперь, когда моя судьба уже решена главой рода, у меня появляется выбор. А еще путь, куда можно сбежать от нежеланной участи, — Академия запретной магии.

 •  Факультет форменных мерзавцев
   Ёрш Ника
   Фантастика, Детективная фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Любовно-фантастические романы,

  Окончить университет – это еще не все! Обязательная отработка длиною в год висит надо мной, как петля, обещая вот-вот затянуться на шее. И вот таинственный колледж радушно открывает ворота перед студентами и закрывает их за спинами несчастных преподавателей, среди которых теперь и я.

  Здесь магией пользуются без привычных запретов, улыбки коллег больше напоминают оскалы, лица студиозов полны презрения, а группа, вверенная мне, – те еще наглецы в форме. И все бы ничего, но главная неприятность носит мужское имя и подозрительно посматривает в мою сторону…

 •  Пятый факультет
   Любимка Настя
   Фантастика, Фэнтези

  Побывав на грани жизни и смерти, никто не остается прежним. Что-то в человеке, несомненно, станет другим. Это может быть внешность, интонация голоса, поступки, которых он прежде не совершал. Но самое главное — это мысли. Меняется сознание и мировоззрение. Когда-то мне об этом говорил мастер, и только сейчас я поняла, о чем он пытался мне сказать. В мир возвращается не старый скиталец, а новый путешественник, который должен закончить то, что начал. Так и мне предстоит принять новую себя и наконец обрести долгожданное счастье.

 •  Сюрприз по прописке
   Горбунова Екатерина Анатольевна
   Фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Современные любовные романы, Короткие любовные романы, Детское, Детская проза, Детская литература,

  «У Джульетты нет проблем» – повесть молодежной писательницы Екатерины Горбуновой. Переезд на новую квартиру и новая школа не помогли Юльке избавиться от старых страхов, а бесконечные ссоры родителей нагоняют тоску. Как спастись от отчаяния и полной безнадеги? Назваться «ВКонтакте» другим именем? Джульетта – не Юлька, у нее в жизни все отлично и проблем никаких. И конечно, у Джульетты будет свой Ромео – умный, тонкий, романтичный, не то что старый друг Максим. Но жизнь полна неожиданностей, и все в ней не то, чем кажется. Какие же сюрпризы преподнесут Джульетте скучные одноклассники и таинственные незнакомцы?

 •  Первая невеста чернокнижника
   Ефиминюк Марина
   Фантастика, Фэнтези

  Знаете, как это бывает? Живешь себе, радуешься, никого не трогаешь… а потом попадаешь. В прямом смысле этого слова. Попадаешь в темный замок, стоящий на границе миров. Хозяин славного места привлекательный и обходительный, мало что чернокнижник. Да и все жители подозрительно приветливые… как будто что-то скрывают. В общем, в гостях хорошо, но дома лучше! Никаких воскресших умертвий, черных гримуаров и тайных проклятий. Вернуться бы в родной мир, но только кто меня отпустит?

 Жанры книг


 Новые обзоры