Интернет-библиотека NemaloKnig.com: читай-качай!

Hegards Raiders - книги автора

Творчество автора (Hegards Raiders) представлено в следующих жанрах: Любовные романы, Остросюжетные любовные романы, Приключения, Путешествия и география
Творчество автора (Hegards Raiders) представлено в следующих сериях книг:

 Название
 Серия
 Жанр
DAIĻĀ MARGARETA

DAIĻĀ MARGARETA

Raiders Hegards

no angļu valodas tulkojusi R. Koka

«Daiļā Margareta»,  ir viens no  labākajiem šā žanra darbiem. Par romāna darbības fonu rakstnieks izvēlējies 15. gs. pēdējo ceturksni, kad Anglijā un Spānijā norisinājās sīva cīņa starp absolūto monarhiju un feodālo sadrum­stalotību.

Anglijā, ko bija galīgi novājinājusi divu feodāļu dzimtu — Lankasteras un Jorkas — ilgstoša un asiņaina cīņa, kura iegājusi vēsturē kā Sarkanās un Baltās Rozes karš, pie varas nāca jauna karaļu dinastija — Tjūdori. Jaunās dinastijas nodibinātājam Henrijam VII, kura valdīšanas sestajā gadā norisinās romāna darbība, izdevās nostiprināties uz troņa un sekmīgi cīnīties pret feodāļiem. Kaut gan romāna darbība norit galvenokārt Spānijā, Hegards veiksmīgi attēlojis arī vēsturisko situāciju tālaika Anglijā. Galvenais varonis — Pīters Broums — ir nabadzīgs tāpēc, ka viņa tēvs, būdams karaļa Ričarda III piekritējs, kritis kaujā pie Bosvortas, kurā uzvarēja Henrijs Tjūdors. Hegards ļoti īsi, bet precīzi rak­sturo Henriju VII — viņa nedrošo stāvokli tronī, cenšanos uzturēt draudzīgas attiecības ar Spāniju.

Серия:
 
ĶĒNIŅA ZĀLAMANA RAKTUVES

ĶĒNIŅA ZĀLAMANA RAKTUVES

Raiders Hegards

Pagājušā gadsimta populārais rakstnieks Raiders Hegards latviešu lasītājam nav svešs — 1967. gadā izdevniecība «Zinātne» laida klajā viņa spraigiem notikumiem bagāto vēsturisko romānu «Montesumas meita».

Sajā izdevumā apvienotos darbus — «Ķēniņa Zālamana raktuves» un «Daiļā Margareta» — ari raksturo veiksmīgi sa­mezglots sižets, negaidīti notikumu pavērsieni.

Pirmā romāna darbība notiek Dienvidāfrikā. Rakstnieka iztēli rosinājis un romānam vielu devis neprātīgais dimantu un zelta drudzis, ko bija izraisījusi dimantu lauku atklāšana Dienvid­āfrikā. «Ķēniņa Zālamana raktuvēs» R. Hegards arī ievijis paša vērojumus Dienvidāfrikā, kur rakstnieks dzīvojis vairākus gadus un iepazinies ar vietējo cilšu paražām un ticējumiem.

romānā — «Daiļā Margareta» — attēlota vēsturiskā situācija Anglijā un Spānijā 15. gs. beigās, kad notika izšķirošā cīņa starp absolūto monarhiju un feodāļu varu, kad Spānijā Ferdi­nanda un Isabellas valdīšanas laikā «neticīgos» un «ķecerus» ne­žēlīgi vajāja inkvizīcija. Autors nosoda tolaik izplatītos rasu un reliģiskos aizspriedumus.

Iepazīstoties ar romāna spilgti ieskicēto varoņu aizraujoša­jiem piedzīvojumiem, lasītājs izjūt tēlotā laikmeta atmosfēru, gūst priekšstatu par sadzīvi un tikumiem viduslaiku Anglijā un Spānijā.

I. Kuskova ilustrācijas

H. P urviņa mākslinieciskā apdare

Серия:
 

Схожие по жанру новинки месяца

 Жанры книг


 Новые обзоры